Jak urząd skarbowy kontroluje rozliczenia przedsiębiorcy?

Powszechnie wiadomo, że urząd skarbowy sprawdza rozliczenia podatkowe każdego przedsiębiorcy. W związku z czym kontrolowany ma obowiązek pokazać mu dokumentację, okazać majątek oraz udzielić potrzebnych wyjaśnień. Urząd skarbowy może też kontrolować inne podmioty biorące udział transakcji obrotu usługami i towarami. Przedsiębiorca powinien zawsze liczyć się z kontrolą rzetelności swoich podstaw opodatkowania, a także poprawności obliczeń i wpłacanych podatków. Kontrolujący zawsze mają obowiązek uprzedzić o wizycie przez doręczenie zawiadomienia o kontroli podatkowej, gdzie przedstawia się jej zakres, rodzaj kontrolowanego podatku i okres, który został objęty kontrolą. Sama kontrola może rozpocząć się dopiero po siedmiu dniach od doręczenia takiego zawiadomienia. Kontrolerzy muszą najpierw wręczyć podatnikowi upoważnienie oraz okazać legitymację służbową. Kontrolujący mają prawo otrzymać wyjaśnienia oraz zasięgać opinii biegłych w razie jakichś problemów. Głównie jednak zajmują się oni sprawdzeniem akt, ksiąg oraz dokumentów, które są związane z kontrolą podatkową wskazanym w upoważnieniu do jej przeprowadzenia. Urząd skarbowy ma również prawo kontroli nie tylko u kontrahentów sprawdzanego przedsiębiorcy, lecz również u innych podmiotów, które biorą udział w transakcjach. Mogą objąć takimi działaniami firmy prowadzące działalność, uczestniczące w dostawie danego towaru albo świadczące im usługi. Warto w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że przedmiotem takiej kontroli mogą być wyłącznie dokumenty związane z tą konkretną dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Jeżeli chodzi o miejsce kontroli, to wszelkiego typu czynności kontrolne wykonywane są właściwie wyłącznie na terenie siedziby przedsiębiorstwa i wszędzie tam, gdzie prowadzi on swoją działalność gospodarczą. Kontrola taka może się także odbywać w miejscu zamieszkania, jeśli tam przedsiębiorca prowadzi swoją działalność. Powinno się kontrolującym udostępnić miejsce, w którym mogą oni przeprowadzić kontrolę lub przechowywać potrzebne im dokumenty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

18 + siedem =