Jak wygląda kontrola podatkowa?

Prowadząc własne przedsiębiorstwo należy oczekiwać, że w końcu nastanie ten dzień, kiedy przyjdzie kontrola podatkowa. Jednak nie jest ona zapowiadana tylko dlatego, że w przedsiębiorstwie wykryto nieprawidłowości czy też jest podejrzenie oszustwa. Na kontrolę skarbową może liczyć każde przedsiębiorstwo, ponieważ ma ona na celu nie tylko sprawdzić dokumenty, ale też wydać stosowny protokół z tejże kontroli, który może pomóc przedsiębiorcy zrozumieć co mógł robić źle przez własne przeoczenie i co należy poprawić. Oczywiście kontrola może wiązać się też z nałożeniem kary.

Zawiadomienie o kontroli

Wbrew pozorom kontrola skarbowa nie jest nagła i niespodziewana. Zawsze przedsiębiorstwo dostaje zawiadomienie o planowanej kontroli i jest ona wszczynana nie wcześniej niż po 7 dniach od doręczenie zawiadomienia. Ale przed upływem 30 dni. Zatem przedsiębiorca ma co najmniej tydzień na przygotowanie dokumentów, ponieważ podawany jest też zakres kontroli.

Są jednak dwa przypadki, kiedy o kontroli podatnik nie będzie zawiadomiony:

  • kontrola dotyczy zasadności zwrotu podatku VAT, która zostanie wszczęta na żądanie US, ponieważ podejrzewane jest przestępstwo skarbowe,
  • organ skarbowy wszedł w posiadanie informacji o kontrolowanym przedsiębiorcy, który został skazany prawomocnie m.in za popełnienie przestępstwa skarbowego.

Kontroler ma prawo do…

Warto wiedzieć, że kontrola może być dokonywana tylko w obecności przedsiębiorcy kontrolowanego lub wyznaczonej przez niego osoby np. główny księgowy. Kontroli się jednak nie uniknie, ponieważ US ma prawo wstępu do budynków czy pomieszczeń wynajmowanych przez przedsiębiorcę, a nawet do lokalu mieszkalnego, jeśli jest to niezbędne do zweryfikowania stanu faktycznego z danymi podanymi w deklaracji podatkowej czy w innych dokumentach. Kontroler ma prawo sprawdzić majątek firmy i dokonać oględzin. A przede wszystkim ma prawdo do wglądu w akta, dokumenty, księgi i inne materiały podlegające zakresowi kontroli, także w formie elektronicznej. Może też zażądać spisu z natury czy przesłuchać świadków np. pracowników firmy. Żeby kontrola poszła sprawnie przedsiębiorca musi współpracować z kontrolerem. Im większy obszar kontroli, tym dłużej ona może potrwać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

trzy × 3 =